Numer projektu:
POIR.03.04.00-04-0074/20-00
Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Stolarskiego Marek Malinowski Leszek Malinowski- Spółka Jawna
Cel projektu:
Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności , w związku z trudnościami, które wystąpiły w przedsiębiorstwie wskutek epidemii COVID-19.
Planowane efekty:
Niezaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej oraz polepszenie płynności finansowej przedsiębiorstwa.
Wartość projektu:
260 323,32
Wkład Funduszy Europejskich:
224 021,04

© Marek Malinowski, Daniel Siewert 2009; Fragmenty kodu pochodza ze stron dynamicdrive i css library.
Strona jest wykonanan zgodnie ze specyfikacją XHTML 1.1, CSS 2. Sprawdz